13 september 2013: Internationale Dag van het Testament

Bron: 
AntiKankerFonds

Vrijdag 13 september is de Internationale Dag van het Testament, waarop aandacht geschonken wordt aan het opnemen van een goed doel in je testament. Inkomsten uit erfenissen worden steeds belangrijker voor goede doelen. 

Op deze Internationale Dag van het Testamant wil men mensen er toe aan te zetten hun erfenis of een deel ervan te schenken aan een goed doel.  Op deze manier ondersteunen de erflaters de goed doelen in de vooruitgang in hun onderzoek of hun sociale / humanitaire activiteiten.

Het AntiKankerFonds wil u graag eraan herinneren dat het mogelijk is om een goed doel te laten registreren in uw testament. Meer informatie kan u vinden op www.testament.be